Company Logo

Oznámení

Maturita podzim 2020 (informace vloženy 31. 7. 2020)

Termíny jednotlivých částí MZ podzim 2020 najdete zde

Jmenování členů maturitních komisí najdete zde

 

 

Vyhlášku č. 232 k maturitní zkoušce najdete zde

 

Sdělení ředitelky ze dne 6. 5. 2020 k termínům maturitní zkoušky najdete zde

 

Všechny potřebné informace ke státní maturitě najdete na webových stránkách https://maturita.cermat.cz/

 

Důležité termíny k maturitní zkoušce v roce 2020 najdete zde


Informace k podávání přihlášek k maturitní zkoušce jaro 2020 najdete zde


Seznam maturitních předmětů pro školní rok 2019/2020 najdete zde

(vloženo 24. 9. 2019)


Seznam maturitní četby pro školní rok 2019/2020 najdete zde

(vloženo 24. 9. 2019)

 

Maturitní okruhy z jednotlivých předmětů pro školní rok 2019/2020 (vloženo 24. 9. 2019):

Pedagogika denní a dálkové studium

Psychologie denní a dálkové studium

Hygiena a pečovatelství denní a dálkové studium

Základy práva

Veřejná správa

Ekonomika dálkové studium

Účetnictví dálkové studium


Sdělení ředitele Centra - Seznam literárních žánrů a autorů k didaktickému testu z českého jazyka a literatury

09.10.2015

Na základě zkušeností z realizace didaktického testu z českého jazyka a literatury konaného v rámci maturitní zkoušky 2015 připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum) seznam autorů literárních děl, literárních žánrů, směrů a hnutí (dále jen seznam).

Seznam byl zpracován s cílem posílit předvídatelnost zkoušky. Pro maturitní zkoušku z českého jazyka konanou v roce 2016 seznam vymezuje rozsah vědomostí, jejichž osvojení může být ověřováno prostřednictvím didaktického testu z českého jazyka a literatury. Úlohy, v nichž žák prokazuje osvojení učiva z literární historie (katalog požadavků – bod 1.8) a částečně i z literární teorie (katalog požadavků – bod 1.9), nepřesáhnou rámec vymezený tímto seznamem (vzorové příklady úloh najdete ke stažení pod textem).

Na přípravě seznamu se podíleli učitelé českého jazyka a literatury, kteří vyučují na různých typech středních škol, a zástupci Asociace středoškolských češtinářů, do připomínkového řízení se zapojil také Ústav pro českou literaturu AV ČR.


Seznam je součástí závazných interních předpisů Centra pro procesy přípravy a výroby zkušební dokumentace maturitní zkoušky pro rok 2016.

 

 

Seznam autorů literárních děl, literárních žánrů, směrů a hnutí k DT ČJL - ke stažení ve formátu PDF

 

Příklady vzorových úloh z literární historie - ke stažení ve formátu PDF

 

 

Zde je dotazník pro žáky s PUP

dotazník

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Powered by Joomla!®. Designed by: pro Joomla theme movie stars Valid XHTML and CSS.