Company Logo

Oznámení

Přijímání přihlášek k maturitní zkoušce pozdim 2018 - informace najdete  zde


Informace MŠMT k žádostem o přezkoumání MZ v jarním zkušebním období 2018 najdete zde


Sdělení MŠMT, kterým se určuje časový rozvrh konání PP a DT jaro 2018

Jednotné zkušební schéma jaro 2018

Podrobné zkušební schéma jaro 2018


Důležité termíny k maturitě najdete zde

Maturitní zpravodaj najdete zde


Seznam maturitních předmětů pro školní rok 2017/2018 najdete zde


Seznam maturitní četby pro školní rok 2017/2018 najdete zde


 

Maturitní okruhy z jednotlivých předmětů pro školní rok 2017/2018:

Pedagogika

Psychologie

Hygiena a pečovatelství

Základy práva

Veřejná správa

Ekonomika

Daně a účetnictví

Ekonomika dálkové studium

Účetnictví dálkové studium
Sdělení ředitele Centra - Seznam literárních žánrů a autorů k didaktickému testu z českého jazyka a literatury

09.10.2015

Na základě zkušeností z realizace didaktického testu z českého jazyka a literatury konaného v rámci maturitní zkoušky 2015 připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum) seznam autorů literárních děl, literárních žánrů, směrů a hnutí (dále jen seznam).

Seznam byl zpracován s cílem posílit předvídatelnost zkoušky. Pro maturitní zkoušku z českého jazyka konanou v roce 2016 seznam vymezuje rozsah vědomostí, jejichž osvojení může být ověřováno prostřednictvím didaktického testu z českého jazyka a literatury. Úlohy, v nichž žák prokazuje osvojení učiva z literární historie (katalog požadavků – bod 1.8) a částečně i z literární teorie (katalog požadavků – bod 1.9), nepřesáhnou rámec vymezený tímto seznamem (vzorové příklady úloh najdete ke stažení pod textem).

Na přípravě seznamu se podíleli učitelé českého jazyka a literatury, kteří vyučují na různých typech středních škol, a zástupci Asociace středoškolských češtinářů, do připomínkového řízení se zapojil také Ústav pro českou literaturu AV ČR.


Seznam je součástí závazných interních předpisů Centra pro procesy přípravy a výroby zkušební dokumentace maturitní zkoušky pro rok 2016.

 

 

Seznam autorů literárních děl, literárních žánrů, směrů a hnutí k DT ČJL_2016 - ke stažení ve formátu PDF

 

Příklady vzorových úloh z literární historie - ke stažení ve formátu PDFVšechny potřebné informace ke státní maturitě najdete na webových stránkách www.novamaturita.cz

 

Zde je dotazník pro žáky s PUP

dotazník

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Powered by Joomla!®. Designed by: pro Joomla theme movie stars Valid XHTML and CSS.