Company Logo

Oznámení

Mgr. Dana Vérostová
ředitelka školy

 

RNDr. Olga Doleželová
zástupkyně ředitelky školy

 

PhDr. Zuzana Kandráčová
výchovný poradce

 

Mgr. Barbora Hrdinová

kariérový poradce

 

PhDr. Martina Bácová

školní metodik prevence

 

Ing. Hana Šturmová

koordinátor ŠVP a metodik informačních technologií

 

Ing. Bc. Petra Kalousková

projektový manažer, vedoucí týmu ŠAP, metodik environmentální výchovy

 

 

Význam zkratek předmětů se nachází na konci stránky.

Učitelé

Třída

Vyučovací předmětyRNDr. Olga Doleželová
M
PhDr. Zuzana Kandráčová
3.A, 5B/DS AJ,  D
PhDr. Radmila Závišková
4A/DS AJ
MUDr. Věra Korecká
4.A HP, SPr, ZPV, NJ, UP
Jaroslava Krajíčková
5A/DS PEK, DU, UP, AE, FF, ÚČ
Ing. Bc. Petra Kalousková 4.B  EK, DU,  STA, UP, VS, MO, ZBO
Mgr. Bc. Edita Pechová
1.B Č, ZPR, VS,  UP, NJ

Mgr. Ondřej Janák

 TV, HZ
Mgr. Barbora Hrdinová
2/DS AJ
Ing. Hana Šturmová 3.B, 3/DS M, VT, ZPV, IT
PhDr. Martina Bácová
1/DS PG,  NJ, PEK, UP
Ilona Hrbáčková  asistentka pedagoga 3.A

Mgr. Zuzana Kozlová

 2.A  Č, OZ
PhDr. Vítězslav Kulíšek  2.B  OZ, ZPR, EK, PS, ZSV, UP

Mgr. Hana Květinská

1.A, 4B/DS  PG, HP, SPr, UP
 


AJ - Anglický jazyk

AE - Aplikovaná ekonomika

Č - Český jazyk a literatura

D - Dějepis

EK - Ekonomika

FÚ - Finance a účetnictví

M - Matematika

NJ - Německý jazyk

OZ - Občanský základ

PG - Pedagogika

PS - Psychologie

RJ - Ruský jazyk

TV - Tělesná výchova

ÚČ - Účetnictví

VS - Veřejná správa

VT, IT - Výpočetní technika, Informační technologie

ZPR - Základy práva

ZPV - Základy přírodních věd

ZSV - Základy společenských věd

SPr - Sociální práce

HP - Hygiena a pečovatelství

UP - Učební praxe

PEK - Písemná elektronická komunikace

DU - Daně a účetnictví

MO - Marketing a obchod

HZ - Hospodářský zeměpis
Powered by Joomla!®. Designed by: pro Joomla theme movie stars Valid XHTML and CSS.